INFOR

V Infor ERP LN je vgrajenih več kot 25 let izkušenj pri delu s proizvodnimi podjetji. 

Proizvodna podjetja morajo biti danes še posebej prilagodnjiva, svoj poslovni model morajo spremeniti hitro, da zadovoljijo zahteve strank. Oskrbne verige se danes ne končajo v podjetju, treba jih je razširiti onstran tradicionalnih poslovnih modelov, verjetno tudi globalno. Podjetja spreminjajo poprodajne storitve in jim posvečajo večjo pozornost, saj si želijo dolgoročno sodelovanje s svojimi kupci, zahtevajo prave informacijsko tehnološke rešitve. Pravi tehnološki partner vam pomaga doseči vaše cilje.

Strokovnjaki iz Inforja že več kot 25 let pomagajo proizvodnim podjetjem reševati najtežje izzive. Vse te izkušnje so vgrajene v Infor ERP LN.

Nekatere komponente Infor ERP LN:

Planiranje
Zadovoljiti spreminjajoča se pričakovanja kupcev – z zhtevnim načtovalnim jedrom, ki združuje več metod za planiranje v eno aplikacijo in zagotavlja celovit pregled stanja, glede na zahteve in kapacitete. Sestavni del komponent za načrtovanje vključuje nadzor pretoka v proizvodnji in omogoča izboljšano planiranje povpraševanja ter povečuje natančnost napovedovanja.

Proizvodnja
Proizvodnja je jedro Infor ERP LN, to je zelo prilagodljiva in polno funkcionalna komponenta, ki podpira široko paleto proizvodnih tipologij – vključuje standardne načine in vitko proizvodnjo (Lean Manufacturing) z uporabo just-in-time (JIT) nadzora nad materialom in kontrolo montaže. Prav tako ponuja popolno oblikovanje proizvodnih zmogljivosti, od standardnih sprememb izdelka do zelo zapletenih konfiguracij.

Finance
Ta paket omogoča več lokacij, več valut in je popolnoma integrirana z ostalimi komponentami. Izpolnjuje zahteve po globalnih standardih poročanja (MRS, GAAP) in omogoča usklajevanje bilanc stanja, izkazov uspeha in izkazov denarnega toka v različnih subjektih. Zagotavlja trden finančni temelj s prilagodljivo, uporabniško določeno glavno in pomožnimi knjigami.

Skladišče (Warehousing)
Komponente za Skladišče omogoča načrtovanje zalog in sledenje in več serijsko sledenje. Prav tako omogoča JIT dobavo materiala iz skladišča, od dobaviteljev in v proizvodnjo. Uporablja se lahko Kanban za oskrbo proizvodnje. Seveda se lahko omogoči avtomatske prenose med skladišči za različna podjetja (multi-company warehouse transfer order).

Nabava
Vsaka proizvodnja zahteva zanesljive dobave dobave materialov. Komponente Nabave omogočajo centralizirano in decentralizirano naročanje/upravljanje nabavnih pogodb, nabavnih pogojev, ocenjevanje dobaviteljev, kupoprodajne pogodbe, nadzor nad naročili, upravljanja reklamacij in konsignacijskih dogovorov ter poročanje (statistike in zgodovina).

Prodaja
Prodaja je v celoti integriran modul ki omogoča enostavno upravljanje ponudb, sprejemanje naročil, sledenje in potrjevanje naročil, upravljanje cenikov in popustov ter promocij. Omogoča poenostavitev procesa naročanja saj se lahko postopke prilagodi za različne izdelke ali kupce.

Upravljanje kakovosti
Zagotavlja parametre za nadzor kakovosti v prodaji, nabavi in proizvodnji, kot tudi za zaloge, lokacije in sarže. Upravljanje kakovosti omogoča samodejno ali ročno ustvarjanje pregledov, blokado zalog in avtomatsko naročanje kontrolnih nalogov dokler niso rezultati kontrol narejeni. Prav tako omogoča uporabniško določiti vzorčenje in druge kontrolne postopke.

Poleg omenjenih modulov/komponent je Infor ERP LN integriran z širokim naborom rešitev, ki jih ponuja Infor. Te rešitve omogočajo proizvodnim podjetjem reševati mnoge kompleksne izzive - HCM (Human Capital Management), Infor CRM (Customer Relationship Management), Infor SCM (Oskrba Upravljanje z verigo), Infor PLM (Product Lifecycle Management) in še več.

Rezultati vidite takoj

Z Infor ERP LN si zagotovite temelje za izboljšanje učinkovitost, izboljšanje storitev za stranke in produktivnosti v proizvodnji. Informacije so jasne in transparentne čez vse poslovne procese, od prodaje in nabave, proizvodnje in dobave. Z avtomatizacijo in lažjim upravljanjem poslovnih procesov pridobite prednosti, ki so potrebne za zmago v današnjem poslovnem okolju. Izboljšana preglednost podatkov je vidna takoj, tako opremljeni se lažje spopadate z izzivi. Infor ERP LN vam omogoča:

  • Globalno konkurenčnost s podporo več lokacij, več partnerjev in s podporo za kompleksne oskrbne verige.
  • Doseči optimalno vitke proizvodne procese.
  • Izboljšanje vodenja kakovosti in skladnosti z zahtevami regulatorjev.
  • Pravočasno izpolniti naročila, vsakič.
  • Izkoriščanje inovativnih tehnologij.

Več o Inforjevih rešitvah tukaj (http://www.infor.com/solutions/)

tel. +386 (0)41 749 486 | info@omikron.si
Izdelava spletnih strani www.intuitiva.si